Hoyblokka Blir Staende Y Blokka Rives

Høyblokka Blir Stående Y Blokka Rives Terrorangrepet
Høyblokka Blir Stående Y Blokka Rives Terrorangrepet

Slik blir det: den omstridte høyblokka i regjeringskvartalet blir stående og det åpnes opp for nye tilbygg på baksiden mot grubbegata. y blokka skal rives av hensyn til sikkerhet og. Y blokka rives. samtidig skal y blokka rives, opplyser kommunal og moderniseringsminister jan tore sanner (h) på en pressekonferanse om regjeringskvartalets fremtid søndag ettermiddag. – vi er opptatt av å ha større rom for et godt, grønt og åpent regjeringskvartal. det er vanskelig hvis man beholder y blokka, sier sanner. Fasit blir at høyblokka får stå, mens y blokka rives. begge byggene er tegnet av arkitekt erling viksjø, og oppført i henholdsvis 1958 og 1969. beslutningen om at y blokka rives. Høyblokka blir stående, y blokka rives. høyblokka og plassen foran i regjeringskvartalet skal bevares, opplyser statsminister erna solberg (h). y blokka skal rives, men nye bygg kan komme til. publisert: oppdatert 25. mai 2014. høyblokka midt i regjeringskvartalet i oslo og y blokka til venstre. høyblokka er ikke lenger i bruk etter at den. Høyblokka blir stående, y blokka rives. regjeringen har gått for en løsningen der høyblokka bevares, mens y blokka rives. foreløpig er det beregnet at et nytt regjeringskvartal vil koste.

Høyblokka Blir Stående Y Blokka Rives Terrorangrepet
Høyblokka Blir Stående Y Blokka Rives Terrorangrepet

Historien skal forenes med fremtiden, sier statsminister erna solberg. – høyblokkas forside med lindealleen foran og den integrerte kunsten i høyblokka skal bevares, sier solberg. samtidig skal y blokka rives, opplyser kommunal og moderniseringsminister jan tore sanner (h) på en pressekonferanse om regjeringskvartalets fremtid søndag ettermiddag. Det betyr at høyblokka bevares, y blokka, s blokka og r4 rives. samtidig åpnes det for flere nye høyhus i bakkant av høyblokka mot grubbegata. akersgata skal holdes åpen for trafikk, og ring 1 skal bestå. – ja, jeg tror y blokka blir revet. det var derfor vi leverte forslaget vårt til utstillingen om regjeringskvartalet. Både solberg og sanner la vekt på å beholde kvartalet og omgivelsene mest mulig åpent. en konsekvens av dette erblant annet at y blokken rives. vi ønsker at det nye regjeringskvartelet blir grønt og åpent. det ville blitt vanskelig hvis vi skulle beholde y blokka, sa sanner. slik kan regjeringskvaralet se ut om femti år:. Smp stories top widget. ifølge aksjonistene er kampen for å bevare y blokken i norges regjeringskvartal slettes ikke over. i et e postintervju med kommunal og moderniseringsminister monica mæland er statsråden imidlertid krystallklar: y blokken skal rives.

Høyblokka Blir Stående Y Blokka Rives
Høyblokka Blir Stående Y Blokka Rives

Y blokka er for andre gang plassert på listen over de viktigste truede kulturminnene i europa av kulturvernorganisasjonen europa nostra. søknaden fra statsbygg omfatter riving av y blokka med to underetasjer, samt utvendig trapp og lokk over hospitalsgata. arealet som skal rives, er på 21.750 kvadratmeter. – høyblokkas forside med lindealleen foran og den integrerte kunsten i høyblokka skal bevares, sier solberg. samtidig skal y blokka rives, opplyser kommunal og moderniseringsminister jan tore. Fortidsminneforeningen, oslo arkitektforening og norske arkitekters landsforbund ba departementet om å omgjøre fylkesmannens vedtak. klagerne mener at riving av y blokka er i strid med fn konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, heter det i en pressemelding fra kommunal og moderniseringsdepartementet. Y blokka i regjeringskvartalet rives i oktober y blokkas forkjempere ble ikke hørt; oslo kommune har gitt klarsignal til å rive bygget. picassos verk «fiskerne», som pryder fasaden, skal bevares i det nye regjeringskvartalet. River flere bygg rundt høyblokka regjeringskvartalet: høyblokka blir stående, men både y blokka, s blokka og r4 rives. de ansatte får faste kontorplasser, som de har ønsket.

Riksantikvaren Forstår At Y Blokka Må Rives Dagbladet
Riksantikvaren Forstår At Y Blokka Må Rives Dagbladet

Y blokka er i ferd med å bli et monument over populismen, skriver gaute brochmann. y blokka blir til l blokka. utstikkeren til høyre skal nå rives, mens resten får stå. arkitekt viksjø vant arkitektkonkurransen i 1939 og y blokka sto ferdig i 1969. Trist at y blokka rives regjeringen går inn for at høyblokka i regjeringskvartalet blir stående og at y blokka (bilde) rives. kunsten på y blokka blir bevart. Vedtak om riving av y blokka blir stående vedtaket om å rive y blokka blir ikke omgjort. kommunaldepartementets konklusjon er at tillatelsen ikke er i strid med internasjonale konvensjoner. Høyblokka blir stående. regjeringen har besluttet å la høyblokka i regjeringskvartalet bli stående, mens den picasso utsmykkede y blokka skal rives. av gaute zakariassen og ellen viseth. Synd synes arkitektene som har kommet med forslag til hvordan man kan løse både arealbehov og ønsket om åpent byrom, selv om man bevarer y blokka.

Høyblokka Blir Bevart Y Blokka Blir Revet Arkitektnytt No
Høyblokka Blir Bevart Y Blokka Blir Revet Arkitektnytt No

Y blokka er for andre gang plassert på listen over de viktigste truede kulturminnene i europa av kulturvernorganisasjonen europa nostra. søknaden fra statsbygg omfatter riving av y blokka med to underetasjer, samt utvendig trapp og lokk over hospitalsgata. arealet som skal rives, er på 21.750 kvadratmeter. Vedtatt revet: regjeringen har gått inn for at høyblokka i regjeringskvartalet blir stående og at y blokka (bilde) rives. nå ber fylkesmannen regjeringen vurdere rivingen av y blokka på nytt. Det har vært stor uenighet om rivingen av y blokka i regjeringskvartalet der picassos tegninger er preget inn i betongveggen. mange har engasjert seg for bevaring, men nå er det endelig bestemt at blokka skal rives. dermed skulle man tro at rivningsmotstanderne innså nederlaget og roet seg, men slik gikk det ikke. Oslo kommune og regjeringen mener y blokken bør rives for å gi plass til et nytt regjeringskvartal. i tillegg skal «sikkerhetshensyn» tilsi at bygget ikke bør få bli stående. blant mener myndighetene at ring 1 tunnelen, som går under bygget, er en sikkerhetsrisiko. vedtak om riving av y blokka blir stående. Riksantikvaren forstår at y blokka må rives han mener vi må leve med at y blokka forsvinner. skal rives: y blokka, med den karakeristiske buingen, skal rives, mens høyblokka, til høyre blir.

Related image with hoyblokka blir staende y blokka rives

Related image with hoyblokka blir staende y blokka rives

Scroll Up